Te Waasmunster kent iedereen het gewezen schoolhoofd van de gemeentelijke jongensschool, dirigent van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia, koorleider van het Roosenbergkoor en ere-voorzitter van het Davidsfonds. Hij maakte zich zeer verdienstelijk op socio-cultureel vlak in de Roosenberggemeente. Maurits Fierens was 50 jaar lid van de Harmonie, waarvan 35 jaar dirigent en 25 jaar koorleider van het Roosenbergkoor.

Over het actieve verenigingsleven van Maurits Fierens zou men een boek kunnen schrijven. Hij heeft steeds op de steun mogen rekenen van zijn echtgenote Germaine Buyl. "Zonder haar zou het onmogelijk geweest zijn", vertelde hij. In 1934 behaalde hij aan de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas zijn diploma van onderwijzer. In 1935 begon hij als onderwijzer in Sombeke, enkele maanden later werd hij overgeplaatst naar de Ruiter, waar hij 11 jaar verbleef. In 1946 kwam hij terecht in de gemeentelijke jongensschool in het centrum, waar hij op 1 september 1957 benoemd wer tot directeur. Dit ambt vervulde hij tot oktober 1974.

In 1935 kwam Maurits Fierens toevallig, door toedoen van E.H. De Bruyne, in het Gregoriuskoor. Er werd gestart met een mannenkoor, dat later zou omgevormd worden to de Sint-Gregoriusgilde. Die gilde was enkel actief op de hoogdagen. Pas in januari 1962 werd het Roosenbergkoor opgericht.

Door het feit dat zijn ouders het lokaal van de Harmonie Sinte-Cecilia uitbaatten, had hij ook vlug de muziek microbe te pakken. Als jonge knaap leerde hij muziek spelen op een oude saxofoon, onder leiding van de heer Ellegeers. Daardoor voelde hij zich meer en meer aangetrokken om ermee door te gaan en werd meteen lid van de Harmonie. Op 24 september 1952 werd hij als dirigent van de Harmonie aangesteld. In 1953 bracht hij de Harmonie in eerste afdeling, waar ze zich verschillende jaren hebben kunnen handhaven.

Tijdens de Sinte-Cecilia Feesten van 1985 werd door de Waaslunsterse gemeenschap hulde gebracht aan deze zeer actieve en verdienstelijke man, als ""gouden"" lid van de Harmonie en als ""Zilveren"" koorleider. De feestviering werd ingezet met een eucharistieviering, opgeluisterd door de feestvierende Harmonie en het Roosenbergkoor. Nadien was er een muzikale rondgang doorheen de bijzonderste straten van Waasmunster. Om 18u was er een ruime belangstelling voor het jubelconcert in de feestzaal van het cultureel centrum Hoogendonck. De aanwezigen werden verwelkomd door de voorzitter van de Harmonie Pros Ysebaert. Het slagwerkkorps opende deze bijzondere feestviering. Afwisselend brachten de Harmonie en het Roosenbergkoor, op grandioze wijze, passende melodieƫn en liederen voor deze jubel viering. Zij mochten op het eind een welverdiend applaus in ontvangst nemen.

Burgemeester Strobbe, de heer Van Bogaert namens het Muziekverbond van Belgiƫ en de heer De Bondt van het Zesverbond, hadden enkel woorden van lof voor de jubilaris. Zij dankte hem voor zijn inzet ten bate van de muziek en de Waasmunsterse gemeenschap. Herman Fierens dankte in naam van zijn vader voor de mooie viering. Hij drukte de wens uit dat de Harmonie Sinte-Cecilia en het Roosenbergkoor de ingeslagen weg onder leiding van Maurits zouden vervolgen in een sfeer van goede verstandhouding en samenwerking.

Het jaar nadien kwam Maurits Fierens te overlijden, en heeft de Harmonie hem naar zijn laatste rustplaats gedragen. We zeggen wel ""gedragen"". De Harmonie speelde een rouwmars en de lijkstoet volgde. Maar, eens aan de Vierschaar aangekomen, begon de lijkwagen geweldig te roken. Onmiddelijk moest die stoppen en werd de kist er uit gehaald. De Harmonie, die voorop ging, wist niet wat er gebeurde en stapte verder. Er werden vlug 8 mannen gezocht en de Harmonie werd verwittigd om te stoppen. De kest werd door die 8 mannen naar de kerk gedragen op 1 februari 1986.