Na het overlijden van dirigent Maurits Fierens in 1986, werd er door het bestuur uitgekeken naar een nieuwe dirigent. Na enige tijd waren er acht kandidaten. Het was voor het bestuur een moeilijke keuze om tussen deze kandidaten ""de"" dirigent te vinden en te benoemen. Uiteindelijk viel de keuze op een jonge dynamische dirigent. Het werd Frans Lauwers uit Buggenhout.

Frans Lauwers had met succes muziek gestudeerd aan het Lemmensinstituut te Leuven, waar hij een eerste prijs behaalde. Van 1979 tot 1982 speelde hij trombone bij het 1e Be Korps te Keulen, vervolgens was geraakte hij binnen bij de toenmalige muziekkapel van de Rijkswacht, van 1983 tot 1994. Sinds 1995 speelde hij bij de muziekkapel van de Gidsen, dit tot aan zijn pensioen.

Frans Lauwers was op muzikaal gebied geen onbekende. Hij speelde in verschillende orkesten, o.a. in het orkest van Charlie Foster. Hij was tevens dirigent van een jeugd band, die uit muzikanten van verschillende verenigingen bestond. Sinds 1977 dirigeerde hij met regelmaat in de HaFaBra wereld, maar zijn muzikale voorkeur ging uit naar Big Bands.

Na 6 jaar de Harmonie te hebben geleid, wilde de dirigent een andere koers varen, met meer lichtere muziek, iets waar het toenmalige bestuur niet achter stond. En zo werd dan op de bestuursvergadering van 11 juni 1992, lezing gehouden van de brief waarin Frans Lauwers zijn ontslag gaf als dirigent van de Harmonie. Het bestuur moest terug op zoek naar een nieuwe muziek meester! En zo komen we terecht bij Joris Peelman