De oprichting van onze harmonie. Er is helaas niet veel terug te vinden over deze periode. Politiek gezien waren we bij de oprichting onder Frans bewind, en reeds 10 jaar later onder Nederlands bewind, gevolgd door de Belgische revolutie in 1830. Over deze periode is dus niks bekend, we weten uit meerdere bronnen dat de harmonie in 1805 ontstaan is.

De archieven spreken van een heroprichting in 1939. Meerdere bronnen vermelden dat deheer Fran├žois Van Doorslaer de stichter ervan was. Tevens werd vermeld dat de toenmalige muziek meester behouden werd. Wie deze dirigent was, blijft een vraag, men vermoed de naam "Troeger".

De naam van de harmonie is voor het eerst gedoopt tot "Ste Cecilia".