Dirigent

Al op hele jonge leeftijd heeft de muziekmicrobe mij gebeten. Mijn grootvader was hierin mijn grootste voorbeeld. Hij nam wekelijks mee naar de plaatselijke muziekvereniging en al spelenderwijs leerde ik noten lezen en zijn instrument “de bugel” te bespelen. Al gauw nam de toenmalige dirigent Eric Sergooris mij onder zijn vleugels en genoot ik binnen de harmonie enkele jaren instrumentleer. Ik werd bijgeschoold op bugel en trompet. Nadien volgde ik nog trompetlessen bij: Jan De Smedt (trompetist Il Novicente) binnen de harmonie “De Dendergalm” te Denderleeuw Luc Van Acker binnen de harmonie St Cecilia Welle en Gent Symphonic Band Eric De Vos aan de Academie te Ninove Op 26-jarige leeftijd werd ik uitgedaagd om de Dirigentencursus aan te gaan. Deze opleiding sloot ik af met grote onderscheiding (81%) en bevatte onder meer:

 • Akkoordenleer
 • Notenleer
 • Harmonisatie
 • Transpositie
 • Arrangement
 • Instrumentenleer

Na de opleiding vond ik een plaats als dirigent bij de musicalwereld bij Milo productions waar ik de uitvoeringen van Aïda – Elton John (2011) en Bare (2012) leidde. Ik werd tevens hulpdirigent van de Gent Symphonic Band onder Luc Van Acker. Verdere ervaring verwierf ik als onderkapelmeester van de Brussels Police Band (2013-2016), repetitor bij het jeugd symfonisch orkest “Forza Muzica” olv Steve De Veirman, onderdirigent en dirigent van de jeugdharmonie bij muziekmaatschappij “Sint-Cecilia Welle” als onderdirigent en dirigent van de jeugdharmonie (2007-2012).

Bestuur

 • Voorzitter: Stefan Vervliet
 • Dirigent: Cedric Vandevelde
 • Secretaris: Mieke Verbustel
 • Bestuurslid: An Vernimmen
 • Bestuurslid: Erik Stoker
 • Bestuurslid: Indra De Peusseleir
 • Bestuurslid: Victor De Schepper


Maatschappelijke zetel:

Vicus Pontrave 26
9250 Waasmunster

Rekeningnummer:

BE74 4440 5108 2107
Kon. Harmonie Ste-Cecilia
Vicus Pontrave 26
9250 Waasmunster

Geschiedenis

Onze vereniging is één van de oudste harmonieën van België. Zij werd opgericht in 1805, en bestaat nu 215 jaar 11 maanden.

Uit de lange geschiedenis vermelden we hier de belangrijkste hoogtepunten:

 • 1805 - Oprichting
  De oprichting van onze harmonie. Er is helaas niet veel terug te vinden over deze periode. Politiek gezien waren we bij de oprichting onder Frans bewind, en reeds 10 jaar later onder Nederlands bewind, gevolgd door de Belgische revolutie in 1830.
  Over deze periode is dus niks bekend, we weten uit meerdere bronnen dat de harmonie in 1805 ontstaan is.
 • 1840 - Geschreven bronnen

  De archieven spreken van een heroprichting in 1939. Meerdere bronnen vermelden dat deheer François Van Doorslaer de stichter ervan was. Tevens werd vermeld dat de toenmalige muziek meester behouden werd. Wie deze dirigent was, blijft een vraag, men vermoed de naam "Troeger".
  De naam van de harmonie is voor het eerst gedoopt tot "Ste Cecilia".

 • 1905 - Eeuwfeest

  Eeuwfeest!
  De harmonie bestaat 100 jaar, en dat moet gevierd worden.
  Aan onze toenmalige Majesteit Leopold II werd gevraagd om de titel "Koninklijk" te bekomen, en op 20 augustus 1905 werd onze vereniging Koninklijk!
  Om dit te vieren, schreef de toenmalige bombardon Desiré Dutré een lied gedicht "Groet aan 't Vaderland".
  Ter gelegenheid van deze benoeming werd er op 20 mei 1906 een groots festival ingericht, waar maar liefst 34 maatschappijen over 4 kiosken het beste uit hun repertorium lieten horen.

 • 1964 - Eerste Uniform

  Het eerste uniform!
  Over het uniform voor deze periode is weinig bekend, voor de 1945 droeg men een Kepie, die toen vervangen werd door een "Baskische muts".
  In 1964 kwam daar verandering in, de harmonie kreeg een volledig uniform, gesubsidieerd door het gemeentebestuur.

 • 1970 - Zevenverbond

  De start van het “Zevenverbond” op initiatief van de harmonie van Belsele. De harmonieën van Belsele, Elversele, Hamme-Zogge, Hamme-St-Anna, Sinaai, St-Pauwels en waasmunster verzorgden elk half jaar beurtelings een festival. In 1986 werd het verbond herdoopt tot "zesverbond", door het verlagen van de harmonie van Hamme-Zogge. Deze samenwerking met muziekmaatschappijen van naburige gemeenten heeft standgehouden tot in 1997.

 • 1980 - 175 jaar

  175-jarig bestaan, een nieuw vaandel - gemaakt naar het model van het eerste vaandel (begin 19de eeuw) - wordt nu nog steeds gebruikt bij elk concert of uitstap.

 • 1997 - Kransjka Gora

  Naar aanleiding van een verbroedering van Waasmunster met het Sloveense Kranjska Gora, bezoekt de harmonie, samen met het Roosenbergkoor de gemeente.
  Bij een warm ontvangst in de prachtige bergachtige natuur, luistert het koor de mis op, en nadien geeft de harmonie een concert voor de kerk.

 • 2003 - Kransjka Gora

  De harmonie keert terug naar Kransjka Gora, deze keer om deel uit te maken vn een internationaal muziekfestival. Er kwamen tal van korpsen uit Hongarije, Italië, Kroatië, Slovenië en uiteraard werd ons land vertegenwoordigd door onze harmonie.
  Het festival werd afgesloten met het spelen van het Sloveens Volkslied, gespeeld door niet minder dan 500 muzikanten.

 • 2005 - 200 jaar

  200-jarig bestaan!
  Tal van activiteiten staan op het programma, met o.a. een verwelkoming van een muziekvereniging uit Kranjska-Gora, en een tentoonstelling in Kasteel Blauwendael.

 • 2006 - VZW

  Omvorming tot een volwaardige vzw conform de recentste wetgeving.

Begindatum